Ve společnosti Novakon dbáme na vystupování a mezilidské vztahy, a to nejen na pracovišti, ale i směrem ven z firmy. Považujeme to za základní povinnost každého z nás. Všichni zaměstnanci firmy se těmito zásadami řídí a vytvářejí tak obrázek o společnosti.

Společnost se proto rozhodla vydat tyto obecně platné zásady písemně, aby tak usnadnila jejich šíření a umožnila zavádění těchto pravidel ve všech částech společnosti a ve všech jejích pobočkách.

Dodržování těchto principů je základním požadavkem firmy Novakon a zároveň známkou příslušnosti k této společnosti.

ZÁSADY CHOVÁNÍ

 • Společnost Novakon považuje za základní principy, které vedou k lidskosti a dobrému jménu, tyto hodnoty:

PROZÁKAZNICKÉ JEDNÁNÍ

 • Společnost Novakonje zakázková společnost a tak je její zákazník a uspokojení jeho potřeb vždy na prvním místě. K našim zákazníkům, a to jak vnitřním, tak vnějším, vždy přistupujeme s úctou a snažíme se vyjít vstříc v maximální možné míře.

PROFESIONALITA

 • Profesionalita pro nás také znamená důraz na osobní rozvoj každého jednotlivce, který tak roste se společností a neustále ji udržuje na vysoké úrovni. To vyžaduje osobní zaujetí, ochotu přijmout přidělené úkoly a vůli dosáhnout potřebných znalostí.

TÝMOVOST

 • Práce v týmu je základní princip práce ve společnosti Novakon. Proto klademe důraz na týmové chování a jednání, které zahrnuje nejen spolupráci s kolegy, ale také respektování práce ostatních. Jen silný tým lidí je schopen vytvářet hodnoty a posunovat společnost dál.

LOAJALITA

 • Za všech okolností je povinností každého zaměstnance hájit dobré jméno firmy a vystupovat v souladu s dobrou pověstí této společnosti. Současně to znamená neslučitelnost jakéhokoli prosazování vlastních zájmů, které by bylo v rozporu se zájmy společnosti. Předpokládá se dodržování vnitřních směrnic a interních pravidel.

TALENT MANAGEMENT

 • Ve firměNovakonje věnován velký prostor pro výchovu nových talentů. Dáváme šanci všem kolegům, kteří mají potenciál a chuť něco dokázat. Plánujeme jejich kariérní růst a provázíme je osobním růstem. Zároveň zapracováváme nové kolegy na bázi plánů zaučení a jejich pravidelné revize v rámci zpětné vazby.

RESPEKT K OSTATNÍM

 • Každý zaměstnanec společnosti Novakon je povinen respektovat druhého kolegu, bez ohledu na jeho věk, vyznání nebo národnostní příslušnost. Současně vyžadujeme respektování názorů ostatních, i když se nemusejí shodovat s názorem daného jedince. Je důležité, aby všichni respektovali osobní a pracovní prostor každého a plánovali osobní schůzky a pracovní záležitosti s ohledem na časový plán jednotlivce. To zahrnuje i včasné plnění závazků jednoho vůči druhému a v případě neschopnosti dodržet daný termín včasné omluvení se a navržení nového termínu.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

 • Uvědomujeme si, že ne každý má dostatečný přístup ke zdrojům a jsou naplňovány jeho základní potřeby. Společnost Novakon vnímá jako svou povinnost pomáhat svou prací těm, kteří nemají ve společnosti takové štěstí. Ročně proto uvolňuje rozpočet na charitativní účely, který je v průběhu roku rozdělen jak v rámci České republiky, tak do zemí třetího světa.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

 • Společnost Novakon je zakázková společnost a tak je její zákazník a uspokojení jeho potřeb vždy na prvním místě. K našim zákazníkům, a to jak vnitřním, tak vnějším, vždy přistupujeme s úctou a snažíme se vyjít vstříc v maximální možné míře.

ZÁSADY JEDNÁNÍ

 • Záměrem společnosti Novakon je stanovit zásady jednání, které by upravovaly činnost všech pracovníků při výkonu práce. Tyto zásady jednání přispívají k zajištění odpovědného a trvale udržitelného rozvoje zodpovědnými cestami růstu v souladu s dlouhodobou strategií firmy.

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA

 • Společnost Novakon se striktně drží platných zákonů v zemi, ve které podniká. Zvláštní pozornost je věnována zásadě, kdy se společnost zdržuje financování jakékoli politické strany nebo politické činnosti a odmítá jakoukoli formu aktivní nebo pasivní korupce.

ZÁZEMÍ

 • Dbáme na udržování pořádku a čistoty na všech pracovištích firmy, stejně jako na vybavenost areálu. Jsme si vědomi, že v dobrých podmínkách a s dobrým vybavením můžeme tvořit kvalitní stroje, které uspokojí potřeby zákazníků. Zároveň je odpovědností každého jednotlivce udržovat své pracoviště v čistotě nejen po skončení pracovní směny, ale i v jejím průběhu.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Dbáme na dodržování zásad ochrany životního prostředí a to nejen tříděním odpadu, ale i dodržováním správného nakládání s nebezpečnými odpady jako jsou oleje, emulze aj. Společnost má trvalý zájem na zlepšování kvality životního prostředí a respektuje při podnikatelské činnosti normy stanovené pro oblast odpadů, emisí apod.

VZTAHY S DODAVATELI

 • Naše vztahy s dodavateli jsou založeny na vzájemném respektu a korektnosti. Pečlivě naše externí dodavatele vybíráme. Jakékoli propagační a dárkové předměty, které dostáváme, nepřijímáme za žádných okolností a v případě, že se nám nějaké objeví, věnujeme tyto do charitativních organizací. Vnímáme to jako důležitý signál proti případné korupci.

VZTAHY S KONKURENCÍ

 • Společnost Novakon si počíná v konkurenčním boji rázně, ale čestně. Zakládáme si na korektních vztazích a nikdy nepoškozujeme reputaci našich konkurentů. Dbáme, aby zaměstnanci ve styku s konkurencí respektovali důvěrnost obchodních či jinak důvěrných informací. Společnost se nepokouší nečestnými způsoby získat informace o podnikání konkurentů a stejně tak nepoužívá restriktivní obchodní praktiky ani nezneužívá v žádné formě své postavení na trhu.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít